ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRA DĘTA OSP TENCZYN

Orkiestra Dęta OSP Tenczyn powstała z inicjatywy w roku 1927, z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tenczynie i Koła Młodzieży "WICI"
Kapelmistrzowie Orkiestry Dętej od 1927 roku:

1. Michał z Doliny (Kasinka Mała)
2. Jan Kotarba (Mszana Dolna)
3. Józef Flaga - od 1937r. do 1939r.
4. Józef Szczepaniec - od 1945r.  do 1949r.
5 Józef Jędrysek - od jesieni 1949r. do 1996r.
6. Andrzej Jędrysek - od 1996r. do 2000r.
7. Andrzej Stojewski - od 1996r. do chwili obecnej

Początkowo orkiestra grała niewiele, a wojna całkowicie przerwała jej działalność.
Jeden z pierwszych publicznych występów po wojnie miał miejsce w roku 1948, podczas poświęcenia motopompy a Kasince Małej.
Od 1949 roku orkiestrę prowadził społecznie Józef Jędrysek, który rozpoczął pracę praktycznie od organizowania orkiestry po raz drugi. Werbował nowych członków, ucząc ich gry na instrumentach od podstaw. Zdobywał nowe instrumenty i repertuar. Wykonał mrówczą pracę rozpisując nuty na sekcje i poszczególne instrumenty. Dzięki Jego wielkiemu zaangażowaniu, orkiestra w tym czasie rozkwitła.
W roku 1996, z inicjatywy pp Andrzeja Jędryska i Andrzeja Stojewskiego, w Szkole Podstawowej w Tenczynie, zebrano dzieci wykazujące zdolności muzyczne i zaangażowanie społeczne. Zorganizowano naukę gry na instrumentach i tak krok po kroku powstawała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Tenczyn. Była to w owym czasie najmłodsza w powiecie
i województwie orkiestra dęta. Jej kapelmistrzem został Andrzej Stojewski.
Okres kiedy w tenczynie działały dwie orkiestry trwał dość krótko. Członkowie "starej" orkiestry odchodzili, a pozostałych wchłonęła "młoda" orkiestra. Oficjalna nazwa "nowej" orkiestry brzmi Orkiestra OSP Tenczyn. Kapelmistrzem jest p. Andrzej Stojewski, zaś prezesem p. Bogdan Rekucki.
Orkiestra Dęta OSP Tenczyn jest jedną z najbardziej aktywnych orkiestr w powiecie myślenickim. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów, zdobywcą wielu prestiżowych nagród.
Niezapomnianym przeżyciem było granie na audiencji u Papieża Jana Pawła II w Watykanie. Ważnym wydarzeniem w działalności orkiestry była oprawa muzyczna Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w roku 2002r. Koncertowała również w Rzymie, Monte Cassino, Padwie, Medjugorie, Wiedniu, Mariazell, Eger, Miszkolcu, Zakopanym, Ustce, Krakowie i wielu innych miejscach. Występy Orkiestry Dętej OSP Tenczyn stanowią oprawę świąt patriotycznych, gminnych i kościelnych w gminie Lubień i atrakcje wielu wydarzeń kulturalnych nie tylko w gminie, powiecie ale w całej Małopolsce.

Orkiestra liczy około 40 muzyków, a w swoim repertuarze posiada standardy muzyki rozrywkowej, utwory marszowe, patriotyczne i religijne.

Orkiestra Dęta z Tenczyna w Nowym SączuPowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Myślenicach

    ____________________________________

ORKIESTRA DĘTA OSP SKOMIELNA BIAŁA

Historia Orkiestry Dętej w Skomielnej Białej sięga początku dwudziestego wieku .
        W 1928 roku założono muzykę smyczkową zwaną "Handzlową". Zespół ten konkurował z muzyką "Słowiakową", którą prowadził organista Władysław Kołpak.  Połączone muzyki liczyły siedemnaście instrumentów i dały początek orkiestrze dętej. Za namową kierownika szkoły postanowiono założyć "Stowarzyszenie Muzyczne w Skomielnej Białej". Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie w Myślenicach                  i otrzymało "Statut Stowarzyszenia Muzycznego w Skomielnej Białej". Od tego czasu orkiestra zaczęła pracować według statutu.  Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu. Zaczęto chodzić po kolędzie, na festyny, imieniny i pochody. W 1932 roku Franciszek Macioł objął miejsce kapelmistrza orkiestry.       
      Później przyszła II wojna światowa, która przerwała działalność orkiestry. Część instrumentów została zniszczona. Po wojnie orkiestra znów się na nowo odrodziła, a ponieważ władze komunistyczne nie pozwalały na samodzielną działalność orkiestry - działano przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej. Niestety Franciszek Macioł w 1989 roku zmarł i orkiestra bardzo odczuła jego brak. Wówczas to w roku 1998 Orkiestrę postanowił wziąć w swoje ręce Macioł Wiesław (Marek). W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęło przybywać nowych młodych ludzi, chcących grać w orkiestrze. Można powiedzieć ,że orkiestra przeżyła odrodzenie. W roku 2000 zostały przepisane i uporządkowane wszystkie utwory.   W roku 2003 do Orkiestry wstąpiły dwie dziewczyny z roli Żurowej. Przełamały tym samym dawne zwyczaje , że w Orkiestrze grają tylko chłopcy i mężczyźni.         
Do roku 2003 była orkiestrą przy OSP w Skomielnej Białej i nie była nigdzie zarejestrowana. Od 2003 roku Orkiestra działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu.

Orkiestra OSP Skomielna BiałaOrkiestra na koncercie w Wadowicach